Realizacje

Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Handlowego Renoma

Image

W ramach zlecenia firma M.A.D. Engieers sp. z o.o. wykonała dla Karmar S.A. następujące opracowania:

  • model BIM 3D – na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej 2D
  • model BIM 4D – model 3D uzupełniony o dane pochodzące z harmonogramu, w którym zaplanowane była kolejność wykonywanych prac budowlanych
  • animacja – wizualizacja przy użyciu modelu BIM 4D przebiegu prac budowlanych

Modelowanie

Inwestor / Klient

Karmar S.A.

Lokalizacja

Wrocław

Usługa

Wykonanie modelu BIM 4D w celu wizualizacji przebiegu prac budowlanych

Termin realizacji

2020 r.

Projekt w liczbach

  • 10,7 tys. m2 – powierzchnia zabudowy
  • 27 tys. m2 – powierzchnia użytkowa
  • 35 m – wysokość budynku
  • 10 – liczba kondygnacji (w tym 2 podziemne)
  • 382 tys. m3 – kubatura