Realizacje

Szkolenie „BIM – modelowanie cyfrowe i zarządzanie projektami”

Image

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy unijnego projektu „Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” opracowała i przeprowadziła szkolenie „BIM – modelowanie cyfrowe i zarządzanie projektami”. Szkolenie to obejmowało pełny zakres metodyki BIM, a prowadzone zajęcia miały charakter wykładowy i warsztatowy. Główne tematy przedstawione przez trenerów dla pracowników dydaktycznych UR to:

  • Podstawy BIM
  • BIM – procesy, standardy, normy
  • Narzędzia BIM – projektowanie, zarządzanie, koordynacja
  • Modelowanie informacji
  • Zarządzanie informacją
  • GIS, skanowanie, chmury punktów

Szkolenia

Inwestor / Klient

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Lokalizacja

Kraków

Usługa

Szkolenie dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego

Termin realizacji

od 04.2019 r. do 06.2019 r.

Projekt w liczbach

  • Sześciu uczestników – pracowników dydaktycznych UR w Krakowie
  • 150 godzin zajęć – wykłady, warsztaty, ćwiczenia
  • Dziesięciu trenerów
  • Siedem narzędzi klasy BIM