Realizacje

Szkolenie „Planowanie realizacji inwestycji w BIM”

Image

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach zlecenia udzielonego przez Takenaka Europe opracowała i przeprowadziła szkolenie „Planowanie realizacji inwestycji w BIM”. Uczestnikami byli pracownicy firmy zajmujący się zarządzaniem i realizacją projektów. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania metodyki BIM przy planowaniu i realizacji inwestycji. Zajęcia miały formę wykładów połączonych z ćwiczeniami. Tematy poruszone podczas szkolenia to m.in.:

  • Dokumenty BIM w postępowaniach budowlanych – przedstawienie i omówienie funkcji oraz zawartości,
  • Polskie postępowania z wymogiem BIM,
  • Zapisy w umowach projektów realizowanych zgodnie z metodyką BIM

Szkolenia

Inwestor / Klient

TAKENAKA EUROPE GmbH Sp. z o. o.

Lokalizacja

Wrocław

Usługa

Szkolenie dla pracowników firmy TAKENAKA

Termin realizacji

12.2019 r.

Projekt w liczbach

  • Dziesięciu uczestników
  • 8 godzin zajęć – wykłady, ćwiczenia
  • Dwóch trenerów