Oferta BIM

Doradztwo

Wdrożenia

Już dziś wykorzystaj naszą wiedzę oraz doświadczenie i zdecyduj się na zmianę sposobu pracy z 2D na BIM. Wspólnie wypracujemy najlepszy sposób na wdrożenie procesów BIM do Twojej firmy.

Zakres oferowanej przez nas usługi obejmuje:

 • audyt przed wdrożeniem – analiza potrzeb, procesów w organizacji, infrastruktury technicznej oraz wiedzy na temat BIM
 • niezbędne szkolenia
 • stworzenie map procesów
 • dobór oprogramowania
 • wsparcie na etapie projektu pilotażowego

BIM dla inwestora

Wykorzystanie metodyki BIM do realizacji inwestycji oferuje Inwestorowi wiele niezaprzeczalnych korzyści. Jednak jak to bywa z każdą nową technologią, aby osiągnąć zaplanowany cel należy odpowiednio przygotować cały proces. Brak wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia zarówno u Inwestora jak i u Wykonawcy może zaprzepaścić nawet najbardziej perfekcyjny plan. Dlatego nasz zespół wspiera Inwestorów w przygotowaniu i realizacji inwestycji opartej na metodyce BIM tak, aby cały proces przebiegał prawidłowo.

Zakres oferowanej przez nas usługi obejmuje:

 • na etapie przygotowania przetargu/zamówienia – opracowanie Wymagań Informacyjnych Inwestora dla BIM (EIR) oraz niezbędnych zapisów w SWZ
 • na etapie przetargu – odpowiedzi na pytania oferentów z tematyki BIM, aktualizacja dokumentacji przetargowej, wsparcie komisji oceniającej w kwestii wymogów związanych z metodyką BIM
 • na etapie projektowania – weryfikacja i uzgodnienie BEP, pełnienie funkcji BIM Menedżera
 • na etapie realizacji – weryfikacja i uzgodnienie BEP, pełnienie funkcji BIM Menedżera

Menedżer BIM

Manager BIM to niezwykle istotna funkcja w całym procesie BIM gdyż prowadzone przez niego działania mają bezpośredni wpływ na końcowy sukces inwestycji. Dlatego tak ważne jest to aby posiadał on odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Decydując się na nasze usługi oddają Państwo swoją inwestycje w ręce najbardziej doświadczonego zespołu w Polsce. Obowiązki Managera BIM możemy pełnić dla każdej ze stron inwestycji tj. Inwestora, Grupy Projektowej lub Generalnego Wykonawcy.

Zakres oferowanej przez nas usługi obejmuje:

 • opracowanie/weryfikacje Planu Realizacji BIM (BEP)
 • kontrolę stosowania procedur zawartych w BEP oraz nadzór nad opracowaniem i aktualizacją wytwarzanych dokumentów i opracowań z zakresu BIM
 • doradztwo techniczne w zakresie obsługi modeli klasy BIM
 • sprawowanie kontroli jakościowej modeli BIM, w tym wymaganych danych geometrycznych i niegeometrycznych określonych w BEP
 • zarządzanie danymi z zakresu BIM zawartymi na platformie CDE, w tym nadzór nad stosowaniem odpowiedniej nomenklatury plików, zakresu danych, standardów itp.
 • koordynację międzybranżową
 • nadzór nad weryfikacją i eliminacją kolizji

Koordynator BIM

Jest to usługa kierowana do biur projektowych, które zaczynają swoją przygodę z inwestycjami realizowanymi zgodnie z metodyką BIM i potrzebują wsparcia w tym zakresie. Koordynator BIM z M.A.D. Engineers będzie odpowiadał za zagadnienia BIM związane z Twoją branżą.

Zakres oferowanej przez nas usługi obejmuje:

 • doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli BIM w formacie natywnym
 • doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli BIM w formacie IFC
 • opracowanie translatorów i schematów do formatu IFC
 • doradztwo w zakresie wyboru oprogramowania do koordynacji i komunikacji w procesie BIM
 • koordynacja wewnętrzna - nadzór nad weryfikacją i eliminacją kolizji
 • nadzór nad zgodnością zawartości informacyjnej i geometrycznej modelu z zapisami BEP
 • kontakty z Zamawiającym i Managerem BIM

Pozostałe usługi BIM

W naszej ofercie znajduję się pełen zakres usług związanych z wykorzystaniem metodyki BIM. Jest on bardzo obszerny dlatego nie sposób opisać wszystkich dostępnych opcji. Jeżeli więc na liście powyżej nie znalazłeś tego co Cię interesuje to skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów.