Realizacje

Collegium Pharmaceuticum

Image

Firma M.A.D. Engineers w ramach pełnienia funkcję Managera BIM w Zespole Projektowym świadczyła następujące usługi:

  • Opracowanie BEP (ang. BIM Execution Plan) czyli Planu Realizacji BIM,
  • Doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli,
  • Doradztwo techniczne w zakresie eksportu / importu modeli natywnych do formatu IFC,
  • Kontrola dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP oraz jakości wykonania,
  • Analiza kolizji, raportowanie błędów koniecznych do usunięcia oraz nadzór nad ich usunięciem

Doradztwo

Inwestor / Klient

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu / Rysy Architekci

Lokalizacja

Poznań

Usługa

Świadczenie usług Managera BIM z ramienia Grupy Projektowej

Termin realizacji

2018 r. – 2019 r.

Projekt w liczbach

  • 10,1 tys. m2 – powierzchnia użytkowa
  • 88,7 tys. m3 – kubatura nadziemna i podziemna
  • 88,7 mln zł – budżet (brutto)