Realizacje

Ośrodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach – etap budowy

Image

Do obowiązków M.A.D. Engineers sp. z o.o. jako Managera BIM na etapie budowy należało m.in.:

  1. Weryfikacja i opiniowanie Planu Realizacji BIM (BEP) przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę,
  2. Zarządzanie zmianami projektowymi oraz rozwiązywanie kolizji w modelach BIM – koordynacja międzybranżowa,
  3. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,
  4. Weryfikacja i opiniowanie informacji BIM (w tym modeli) przekazywanych Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę w zakresie zgodności z BIM oraz Planem Realizacji BIM

Doradztwo

Inwestor / Klient

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki sp. z o.o. / Miastoprojekt Wrocław, ETC Architekci

Lokalizacja

Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka

Usługa

Świadczenie usług Managera BIM z ramienia Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu

Termin realizacji

2019 r. – 2022 r.

Projekt w liczbach

  • 12,9 tys. m2 – powierzchnia netto budynku głównego
  • 7,8 tys. m2 – powierzchnia netto garażu
  • 27,6 tys.m2 – powierzchnia utwardzeń drogowych i boisk