Realizacje

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym

Image

Firma M.A.D. Engineers w ramach pełnienia funkcję Managera BIM w Zespole Projektowym świadczyła następujące usługi:

  • Opracowanie BEP (ang. BIM Execution Plan) czyli Planu Realizacji BIM,
  • Doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli,
  • Doradztwo techniczne w zakresie eksportu / importu modeli natywnych do formatu IFC,
  • Kontrola dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP oraz jakości wykonania,
  • Analiza kolizji, raportowanie błędów koniecznych do usunięcia oraz nadzór nad ich usunięciem
  • Koordynacja międzybranżowa

Doradztwo

Inwestor / Klient

Pracownia Projektowa „TERMAT” Sp. z o.o.

Lokalizacja

Olsztyn

Usługa

Świadczenie usług Managera BIM z ramienia Grupy Projektowej

Termin realizacji

2020 r. – 2021 r.

Projekt w liczbach

  • 5,92 tys. m2 – powierzchnia netto
  • 61,39 tys. m3 – kubatura