Realizacje

Szkolenie „Praktyczne zastosowanie technologii BIM”

Image

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Politechnikę Krakowska unijnego projektu „Architectural Hub Device < 35” opracowała i przeprowadziła szkolenie „Praktyczne zastosowanie technologii BIM”. Uczestnikami byli pracownicy dydaktyczni Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przeprowadzone zajęcia miały charakter wykładowy i warsztatowy, a zakres szkolenia obejmował praktyczne wykorzystanie narzędzi BIM w:

  • projektowaniu
  • kosztorysowaniu
  • inwentaryzacji
  • koordynacji
  • zarządzaniu inwestycją
  • wizualizacji projektu

Szkolenia

Inwestor / Klient

Politechnika Krakowska

Lokalizacja

Kraków

Usługa

Szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Termin realizacji

06.2018 r. – 07.2018 r.

Projekt w liczbach

  • Dwunastu uczestników – pracowników dydaktycznych WA PK
  • 48 godzin zajęć – wykłady, warsztaty, ćwiczenia
  • Dziesięciu trenerów
  • Siedem narzędzi klasy BIM