Realizacje

Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach – etap projektowania

Image

Zespół M.A.D. Engineers w trakcie realizacji etapu projektowania był odpowiedzialny za dwa zakresy działania:

 1. Pełnienie funkcji Managera BIM, gdzie do naszych obowiązków należało:
 • Opracowanie Planu Realizacji BIM,
 • Wsparcie techniczne w zakresie tworzenia i obsługi modeli klasy BIM,
 • Sprawowanie kontroli jakościowej dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP,
 • Zarządzanie danymi z zakresu BIM (w szczególności modeli) zawartymi w systemie CDE,
 • Weryfikację kolizji oraz nadzór nad ich eliminacją
 1. Projekt konstrukcji obiektu budynków oraz obiektów inżynierskich ONBiB, w skład którego wchodziło wykonanie zgodnie z BIM:
 • Projektu Budowlanego,
 • Projektu Wykonawczego,
 • Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

Doradztwo

Inwestor / Klient

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki sp. z o.o. / Miastoprojekt Wrocław, ETC Architekci

Lokalizacja

Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka

Usługa

Świadczenie usług Managera BIM z ramienia Zespołu Projektowego / Projekt BIM konstrukcji

Termin realizacji

2017 r. – 2018 r.

Projekt w liczbach

 • 12,9 tys. m2 – powierzchnia netto budynku głównego
 • 7,8 tys. m2 – powierzchnia netto garażu
 • 27,6 tys.m2 – powierzchnia utwardzeń drogowych i boisk