Realizacje

Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego

Image

Jako konsultant BIM zatrudniony przez DCOPiH weryfikowaliśmy efekty prac wykonawcy PFU w zakresie BIM. Całość zlecenia była podzielona na trzy części.

Część 1. Etap koncepcji architektonicznej gdzie do naszych obowiązków należało:
• weryfikacja zgodności dokumentacji rysunkowej z przekazanymi modelami BIM,
• weryfikacja zgodności ilości materiałów w zestawieniach z przekazanymi modelami BIM,
• weryfikacja zgodności przekazanych modeli BIM z zapisami OPZ

Część 2. Etap koncepcji wielobranżowej, podczas której naszym zadaniem było:
• weryfikacja zgodności dokumentacji rysunkowej z przekazanymi modelami BIM,
• weryfikacja zgodności przekazanych modeli BIM z zapisami OPZ

Część 3. Etap dokumentacji do postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy w trakcie której wykonana została:
• weryfikacja zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dotyczących zastosowania BIM,
• weryfikacja zapisów Umowy dotyczących zastosowania BIM
• weryfikacja zapisów opracowania „Wymagania BIM dla Wykonawcy”

Doradztwo

Inwestor / Klient

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Lokalizacja

Wrocław

Usługa

Weryfikacja zapisów Planu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) i dokumentów przetargowych w zakresie BIM

Termin realizacji

2020 r. – 2021 r.

Projekt w liczbach

  • 222 tys. m2 – powierzchnia działki,
  • 100 tys. m2 – powierzchnia całkowita,
  • 61,3 tys. m2 – powierzchnia utwardzona – drogi, chodniki, parkingi