Realizacje

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Szczecinie

Image

M.A.D. Engineers sp. z o.o. wykonało na zlecenie Klienta następujące usługi:

  • Sporządzenie zapisów SIWZ dotyczących stosowania BIM w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • Sporządzenie zapisów umowy dotyczących prawidłowego stosowania BIM w ramach realizacji Inwestycji,
  • Opiniowanie i konsultowanie korespondencji z oferentami w zakresie BIM oraz wprowadzonych zapisów SIWZ i umowie dotyczących BIM,
  • Oszacowanie wartości (kosztu) wprowadzenia i realizacji Inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

Doradztwo

Inwestor / Klient

Inwestycje Miejskie Stadion sp. z o.o.

Lokalizacja

Szczecin

Usługa

Doradztwo - sporządzenie wytycznych dotyczących stosowania metodyki BIM w ramach umowy na realizację Inwestycji

Termin realizacji

2018 r.

Projekt w liczbach

  • Pojemność stadionu: 20 500 miejsc siedzących
  • 365 mln zł – budżet