View Post

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

Na zlecenie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon firma M.A.D. Engineers sp. z o.o. wykonała usługę analizy rozwiązań projektowych w zakresie metodyki BIM. W ramach zlecenia podzielonego na dwie części zostały wykonane następujące czynności: weryfikacja modeli IFC w zakresie zgodności z planem realizacji BIM (BEP). Zakres ten obejmował weryfikację modeli roboczych sporządzonych przez projektanta przed oddaniem projektu wykonawczego (PW) oraz wersji finalnej …

View Post

Projekt budynku biurowo-konferencyjno-szkoleniowego z towarzyszącymi funkcjami usługowymi

In modelowanie by madLeave a Comment

W ramach zlecenia firma M.A.D. Engieers sp. z o.o. wykonała dla IDH Poland Sp. z o.o. następujące opracowania: model BIM 3D – na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej 2D model BIM 4D – model 3D rozbudowany o parametry zawierające informacje na temat kolejności etapowania prac budowlanych wizualizacja – prezentacja etapowania prac budowlanych przy użyciu oprogramowania Synchro

View Post

Szkolenie „Praktyczne zastosowanie technologii BIM”

In szkolenia by madLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Politechnikę Krakowska unijnego projektu „Architectural Hub Device < 35” opracowała i przeprowadziła szkolenie „Praktyczne zastosowanie technologii BIM”. Uczestnikami byli pracownicy dydaktyczni Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przeprowadzone zajęcia miały charakter wykładowy i warsztatowy, a zakres szkolenia obejmował praktyczne wykorzystanie narzędzi BIM w: projektowaniu kosztorysowaniu inwentaryzacji koordynacji zarządzaniu inwestycją wizualizacji projektu

View Post

Hot Spring Bay – kompleks hotelowo-apartamentowo-wypoczynkowy – etap I

In doradztwo by madLeave a Comment

Firma M.A.D. Engineers w ramach pełnienia funkcję Managera BIM z ramienia Inwestora świadczyła następujące usługi: Opracowanie Planu Realizacji BIM (ang. BIM Execution Plan – BEP) Doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli w oprogramowaniu do projektowania Doradztwo techniczne w zakresie eksportu/importu modeli do formatu IFC Wsparcie w zakresie obsługi modeli klasy BIM Sprawowanie kontroli jakościowej dostarczanych modeli m.in. pod kątem zgodności …

View Post

Budowa zajezdni tramwajowej Annopol

In doradztwo by mad

M.A.D. Engineers sp. z o.o. pełni rolę Konsultanta w ramach świadczenia kompleksowej usługi doradztwa dla Biura Inwestycji Strategicznych Tramwajów Warszawskich. Całość doradztwa w zakresie wykorzystania technologii BIM na etapie realizacji Inwestycji została podzielona na cztery etapy: Etap I – szkolenie zespołu projektowego Tramwajów Warszawskich z zakresu metodyki BIM z testem zaliczeniowym i certyfikatem ukończenia Etap II – Ustalenie wymagań i …

View Post

Szkolenie „BIM – modelowanie cyfrowe i zarządzanie projektami”

In szkolenia by madLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy unijnego projektu „Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” opracowała i przeprowadziła szkolenie „BIM – modelowanie cyfrowe i zarządzanie projektami”. Szkolenie to obejmowało pełny zakres metodyki BIM, a prowadzone zajęcia miały charakter wykładowy i warsztatowy. Główne tematy przedstawione przez trenerów dla pracowników dydaktycznych UR to: Podstawy BIM BIM …

View Post

Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Handlowego Renoma

In modelowanie by madLeave a Comment

W ramach zlecenia firma M.A.D. Engieers sp. z o.o. wykonała dla Karmar S.A. następujące opracowania: model BIM 3D – na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej 2D model BIM 4D – model 3D uzupełniony o dane pochodzące z harmonogramu, w którym zaplanowane była kolejność wykonywanych prac budowlanych animacja – wizualizacja przy użyciu modelu BIM 4D przebiegu prac budowlanych