View Post

Collegium Pharmaceuticum

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

Firma M.A.D. Engineers w ramach pełnienia funkcję Managera BIM w Zespole Projektowym świadczyła następujące usługi: Opracowanie BEP (ang. BIM Execution Plan) czyli Planu Realizacji BIM, Doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli, Doradztwo techniczne w zakresie eksportu / importu modeli natywnych do formatu IFC, Kontrola dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP oraz jakości wykonania, Analiza kolizji, raportowanie błędów koniecznych do …

View Post

Ośrodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach – etap budowy

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

Do obowiązków M.A.D. Engineers sp. z o.o. jako Managera BIM na etapie budowy należało m.in.: Weryfikacja i opiniowanie Planu Realizacji BIM (BEP) przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę, Zarządzanie zmianami projektowymi oraz rozwiązywanie kolizji w modelach BIM – koordynacja międzybranżowa, Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, Weryfikacja i opiniowanie informacji BIM (w tym modeli) przekazywanych Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę w zakresie zgodności z BIM …