View Post

Szkolenie „BIM dla Managerów”

In szkolenia by a_inglot

Na podstawie zdobytego doświadczenia stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest to aby w szybki i zwięzły sposób wprowadzić uczestników w świat BIM, a następnie dzięki praktycznym ćwiczeniom utrwalić i uporządkować wiedzę zdobytą podczas zajęć. BIM dla Managerów jest skierowany do architektów, projektantów branżowych, generalnych wykonawców oraz osób zarządzających projekt1ami. Każdy z uczestników ma szansę zdobyć odpowiednią dla siebie wiedzę dotyczącą jego …

View Post

Szkolenie „Planowanie realizacji inwestycji w BIM”

In szkolenia by a_inglotLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach zlecenia udzielonego przez Takenaka Europe opracowała i przeprowadziła szkolenie „Planowanie realizacji inwestycji w BIM”. Uczestnikami byli pracownicy firmy zajmujący się zarządzaniem i realizacją projektów. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania metodyki BIM przy planowaniu i realizacji inwestycji. Zajęcia miały formę wykładów połączonych z ćwiczeniami. Tematy poruszone podczas szkolenia to …

View Post

Szkolenie „Praktyczne zastosowanie technologii BIM”

In szkolenia by madLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Politechnikę Krakowska unijnego projektu „Architectural Hub Device < 35” opracowała i przeprowadziła szkolenie „Praktyczne zastosowanie technologii BIM”. Uczestnikami byli pracownicy dydaktyczni Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przeprowadzone zajęcia miały charakter wykładowy i warsztatowy, a zakres szkolenia obejmował praktyczne wykorzystanie narzędzi BIM w: projektowaniu kosztorysowaniu inwentaryzacji koordynacji zarządzaniu inwestycją wizualizacji projektu

View Post

Szkolenie „BIM – modelowanie cyfrowe i zarządzanie projektami”

In szkolenia by madLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy unijnego projektu „Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” opracowała i przeprowadziła szkolenie „BIM – modelowanie cyfrowe i zarządzanie projektami”. Szkolenie to obejmowało pełny zakres metodyki BIM, a prowadzone zajęcia miały charakter wykładowy i warsztatowy. Główne tematy przedstawione przez trenerów dla pracowników dydaktycznych UR to: Podstawy BIM BIM …