Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

§ 1

Administratorem Państwa danych osobowych jest M.A.D. Engineers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000452914, NIP: 6751487388, REGON: 122791850 (dalej: Administrator).

§ 2

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. przygotowania oferty, realizacji procesów handlowych i usług,
  2. zawarcie umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,
  3. realizacja umowy, której jesteście Państwo stroną,
  4. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości,
  5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy M.A.D. Engineers sp. z o.o. takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami,
  6. badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług.
 2. Podanie danych odbywa się przy pomocy formularza zgłoszenia na szkolenie jest dobrowolne i równocześnie niezbędne w celu umożliwienia świadczenia usług przez firmę M.A.D. Engineers sp. z o.o.

§ 3

 1. Państwa dane możemy przekazać (przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa danych) – poza osobami upoważnionymi przez Administratora Danych – innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm świadczących usługi księgowe, ubezpieczycieli, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Informujemy, że M.A.D. Engineers sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

§ 4

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres niezbędny do realizacji umowy,
  2. przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń Administratora Danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji lub rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń, itp.
  3. przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe, czy wystawienie faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§ 5

 1. Jako Użytkownikom Serwisu przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
  3. żądania usunięcia danych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przeniesienia dostarczonych danych przetwarzanych,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres kontaktowy e-mail: biuro@mad-engineers.pl Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Polityce Prywatności.