Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Głównej AGH
project name

Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Głównej AGH

Wykonanie przedmiaru elementów konstrukcyjnych oraz architektonicznych dla przebudowy

description

Wykonanie przedmiaru elementów konstrukcyjnych oraz architektonicznych dla przebudowy i rozbudowy Biblioteki Głównej AGH.

Kubatura: 24564,66 m3

Powierzchnia zabudowy: 1736,68 m2