BIM Menedżer

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu procesami BIM oraz koordynacji wielobranżowej, opartej na formule OpenBIM i formatach IFC i BCF.

Zakres usługi:

  • opracowanie Planu Realizacji BIM (BEP)
  • kontrola stosowania procedur zawartych w BEP oraz nadzór nad opracowaniem i aktualizacją wytwarzanych dokumentów i opracowań z zakresu BIM
  • doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli IFC
  • doradztwo przy opracowaniu translatorów i schematów do formatu IFC
  • doradztwo techniczne w zakresie obsługi modeli klasy BIM
  • doradztwo w zakresie wyboru oprogramowania do koordynacji i komunikacji w technologii BIM
  • sprawowanie kontroli jakościowej poprzez sprawdzanie dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP, w tym wymaganych danych geometrycznych i niegeometrycznych określonych w BEP
  • sprawowanie kontroli nad realizacją harmonogramu prac nad modelami BIM
  • zarządzanie danymi z zakresu BIM zawartymi w systemie CDE, w tym nadzór nad stosowaniem odpowiedniej nomenklatury plików, zakresu danych, standardów, itp.
  • nadzór nad weryfikacją i eliminacją kolizji