BIM dla Inwestora

Zastosowanie technologii BIM do realizacji inwestycji daje

Zastosowanie technologii BIM do realizacji inwestycji daje wiele niezaprzeczalnych korzyści. Jednak  jak to bywa z nową technologią, aby otrzymać zamierzony efekt należy odpowiednio się przygotować. Brak wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia zarówno u Inwestora jak i u Wykonawcy może zaprzepaścić nawet najlepsze plany. Aby temu zapobiec proponujemy wsparcie Inwestora w przygotowaniu i realizacji inwestycji opartej na technologii BIM.

Zakres usługi:

  • wsparcie na etapie przygotowania postępowania przetargowego – opracowanie Wymagań Informacyjnych Inwestora dla BIM (EIR) do SIWZ
  • wsparcie na etapie przetargu – odpowiedzi na pytania oferentów z tematyki BIM, aktualizacja dokumentów, wsparcie komisji oceniającej w kwestii wymogów związanych z technologią BIM
  • niezbędne szkolenia dla pracowników Inwestora
  • wsparcie na etapie projektowania – doradztwo przy uzgodnieniach BEP z projektantem, pełnienie funkcji BIM Menedżera z ramienia Inwestora
  • wsparcie na etapie realizacji – doradztwo przy uzgodnieniach BEP z wykonawcą, pełnienie funkcji BIM Menedżera z ramienia Inwestora